Dit is een retributie op het vernieuwen en aanleggen van voetpaden en opritten door Team openbaar domein. Ze is verschuldigd door de aanvrager.

Procedure

  • schriftelijke aanvraag bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Hamme, Marktplein 1, 9220 Hamme
  • aanvrager ontvangt een raming van de kostprijs van de werken
  • aanvrager bezorgt zijn schriftelijk akkoord met de raming en de werken aan het gemeentebestuur van Hamme
  • aanvrager schrijft een bedrag gelijk aan de geraamde kostprijs over op rekeningnummer BE89 0910 0028 6985 van het gemeentebestuur van Hamme, Marktplein 1, 9220 Hamme
  • de factuur voor de definitieve afrekening van de werken volgt na de voltooiing van de werken

Bedrag

€ 65,00 per m²

(gedeelten van een vierkante meter worden afgerond naar de hogere of lagere vierkante meter, naargelang ze 50 cm² en meer bedragen of niet)

Deel deze pagina