Arbeidsreglement

Werknemers van stad en OCMW moeten zich houden aan de afspraken in het arbeidsreglement. 

Rechtspositieregeling

De rechtspositieregeling (RPR) is een besluit van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn waarin de rechten en plichten van de medewerkers zijn opgenomen.

Deel deze pagina