Een ruimtelijk uitvoeringsplan, afgekort ‘RUP’, is een verordenend plan dat van toepassing is voor een bepaald gebied. Het bevat de stedenbouwkundige voorschriften die bindend zijn voor elke burger. De stedenbouwkundige voorschriften bepalen de bestemming, de inrichting en eventueel het beheer van het gebied waarop ze van toepassing zijn.

De bestemming is het gebruik waarvoor het gebied wordt voorbehouden (wonen, landbouw, bedrijven, …). De inrichtings- en beheervoorschriften bepalen o.m. waar kan gebouwd worden, hoe hoog mag gebouwd worden, welke materialen toegelaten zijn, onderhoudsvoorschriften, … Afhankelijk van welke overheid het RUP opmaakte, spreekt men van een gemeentelijk RUP, een Provinciaal RUP of een gewestelijke RUP.

Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

In de gemeente Hamme werden de volgende RUP ’s goedgekeurd:

 • RUP LeLis | Besluit Deputatie 8.12.2005
 • RUP Lokale handelszone Biezestraat | Besluit Deputatie 14.06.2007
 • RUP Hooirt 1-Kerkwijck | Besluit Deputatie 26.11.2009
 • RUP Planologische Attesten | Besluit Deputatie 23.12.2010
 • RUP Centrum | Besluit Deputatie 25.04.2013
 • RUP Theet | Besluit Deputatie 25.04.2013
 • RUP Recreatiezone Zogge | Goedkeuring Gemeenteraad 25.03.2015
 • RUP De Wuiten | Goedkeuring Gemeenteraad 27.05.2015
 • RUP Tasibel | Goedkeuring Gemeenteraad 23.11.2016
 • RUP Uitbreiding Lokale Handelszone Biezestraat | Goedkeuring Gemeenteraad 25.10.2017

Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

 • PRUP Reconversie zone voor verblijfsrecreatie fase 1 e te Hamme |18.11.2015

Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

 • Gebieden van het geactualiseerde Sigmaplan "Polder van Vlassenbroek, Grote en Kleine Wal, Zwijn en Groot Schoor" | 26.03.2010
 • Gebieden van het geactualiseerd Sigmaplan "Durmevallei" | 26.03.2010

Je kan het bestemmingsplan en de stedenbouwkundige voorschriften van elk RUP raadplegen onder de documenten of via de website van Omgeving Vlaanderen.

Deel deze pagina