Een rustpensioen is een uitkering die je ontvangt als werknemer als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt, voor een eerdere werkperiode. Of je werknemer, zelfstandige of ambtenaar was, bepaalt hoe jouw pensioen berekend wordt.

Voorwaarden

De wettelijke pensioenleeftijd is in principe 65 jaar zowel voor werknemers, zelfstandigen als ambtenaren. Om een rustpensioen te ontvangen, moet je aan de volgende drie voorwaarden beantwoorden:

  • je moet een bepaalde leeftijd hebben bereikt
  • je mag geen inkomen uit een beroepsactiviteit ontvangen dat een bepaalde grens overschrijdt
  • de wettelijke bijdragen moeten tijdens de tewerkstelling door jouw werkgever zijn ingehouden op jouw werknemersloon

Onder bepaalde voorwaarden, die verschillen naargelang jouw leeftijd en de duur van jouw beroepsloopbaan, kan je met vervroegd pensioen gaan. Je moet dan sowieso minimum 60 jaar zijn en minimum 42 jaar gewerkt hebben.

Procedure

Werknemers en zelfstandigen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben en er werknemer geweest zijn, worden vrijgesteld van het indienen van een aanvraag als ze hun pensioen opnemen op de pensioengerechtigde leeftijd, dit is 65 jaar.

Je bent verplicht jouw pensioen zelf aan te vragen als je:

  • jouw rustpensioen vervroegd wilt opnemen, dus vóór de leeftijd van 65 jaar
  • jouw rustpensioen wilt opnemen na de leeftijd van 65 jaar
  • jouw rustpensioen wilt opnemen op de leeftijd eigen aan een bijzonder stelsel (mijnwerkers, zeevarenden, vliegend personeel van de burgerluchtvaart)
  • je jouw hoofdverblijfplaats in het buitenland hebt

Je kunt dit ten vroegste één jaar voor de ingangsdatum aanvragen. Dit kan ofwel:

Zitdag Federale Pensioendienst (FPD)

Als werknemer kan je ook terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD), ofwel in een gewestelijk kantoor, ofwel tijdens een zitdag. In Hamme vindt de zitdag telkens plaats op de 1maandag van de maand (9.00 u. - 11.30 u.) in de spreekruimte van Team leven en welzijn (gelijkvloers AC Nieuwstraat).

Als zelfstandige kan je terecht bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Statutaire ambtenaren kunnen sinds kort ook terecht bij de Federele Pensioendienst (kan via Team leven en welzijn) voor de aanvraag van hun rustpensioen. Ze dienen dan enkel nog hun werkgever in de overheidssector op de hoogte te stellen van hun pensioenaanvraag.

Deel deze pagina