De seniorenraad is een erkend adviesorgaan met zowel afgevaardigden van ouderverenigingen als individueel geïnteresseerde ouderen. Samen denken en werken zij rond het seniorenbeleid in Hamme. De seniorenraad organiseert in overleg met Team leven en welzijn verschillende initiatieven gericht naar ouderen. Dit zijn zowel informerende als ondersteunende initiatieven:

  • jaarlijkse feestweek voor de 65-jarigen
  • ondersteuning van het aanbod voor senioren van het cultureel centrum Jan Tervaert
  • diverse infomomenten over gezondheid (vb. griepvaccinatie), huisvesting (vb. veilig wonen), verkeer (vb. i.s.m. de lokale politie), ...

Deel deze pagina