Door wie

De eigenaar van het dier in de gemeente van zijn woonplaats.

Waar

Aan het loket van Team Financiën (Marktplein 1 - 9220 Hamme)

Wanneer

Minstens 2 volle werkdagen voor de thuisslachting. Het bewijs van aangifte blijft 8 kalenderdagen geldig.

Formaliteiten

Het aangiftebewijs van een thuisslachting moet je zelf bewaren tot het einde van het jaar volgend op de slachting.

Wat als je het dier niet thuis slacht

Voor de particuliere slachting in een slachthuis gebeurt de aangifte in het slachthuis bij de aankomst van het dier. Je ontvangt een aangiftebewijs dat je zelf dient te bewaren tot het eind van het jaar volgend op de slachting.

Je moet je voorafgaand éénmalig laten registreren in de gemeente of de zetel van de provinciale controle-eenheid van het FAVV.

Voorwaarden

Alleen voor varkens, schapen en geiten!

Het vlees is uitsluitend bestemd voor de eigenaar en zijn gezin, niet voor de handel en ook niet om af te staan aan derden. Registratie vooraf bij de gemeente of op de zetel van de provinciale controle-eenheid van het FAVV is nodig. Er is geen keuring opgelegd. Onbedwelmd thuis slachten is verboden. Bij thuisslachting is voorafgaande bedwelming verplicht.

  • Personen die dieren willen houden: runderen, varkens, schapen, geiten of hertachtigen, moeten zich laten registreren in Sanitel als houder (verantwoordelijke) van die dieren en dit reeds vanaf het houden van één dier
  • Voor pluimvee geldt ook een registratieplicht vanaf 200 stuks pluimvee of 3 loopvogels. Deze verplichting geldt voor iedereen die dieren houdt, wat ook de reden is: professioneel is, hobby, onderzoek, onderwijs, proefboerderij, …

Meebrengen

  • Registratiebewijs (als je al geregistreerd bent) zo niet kan het ter plaatse gebeuren
  • Identiteitskaart
  • Beslagnummer van het dier (Dit is het identificatienummer van het dier en bestaat uit 8 cijfers – het kan aangevraagd worden bij de vzw Dierengezondheidszorg Vlaanderen. Info: helpdesk@dgz.be of bel 078 05 05 23)

Bedrag

  • Bewijs van aangifte van particuliere thuisslachting: € 3,00
  • Eénmalige registratie voor een particuliere slachting in het slachthuis: gratis

Uitzonderingen

Naar aanleiding van het offerfeest is tijdelijk een verlengde geldigheid van het aangiftebewijs van toepassing voor aangiften die gedaan zijn:

  • op de zaterdag die het offerfeest meer dan twee weken voorafgaat
  • op de achtste kalenderdag die het offerfeest voorafgaat
  • in de periode tussen beide voornoemde dagen

Voor het offerfeest van 1 september 2017 geldt een verlengde geldigheid van het aangiftewijs voor aangiften tussen 12 en 24 augustus 2017.

Deel deze pagina