Voorwaarden sociaal tarief elektriciteit en aardgas 

Om het sociaal tarief te krijgen, moet je (of iemand op jouw domicilieadres) een bepaalde uitkering of bepaalde tegemoetkoming krijgen van:

Team leven en welzijn (categorie 1)
 • leefloon
 • financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon
 • maatschappelijke steun verstrekt door Team leven en welzijn die geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald door de federale staat
 • voorschot op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of voorschot op een tegemoetkoming voor gehandicapten
de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een Handicap (categorie 2)
 • tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65%
 • inkomensvervangende tegemoetkoming
 • integratietegemoetkoming
 • tegemoetkoming voor hulp van derden
 • bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66%
de zorgkas (categorie 2)
 • tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
de Federale Pensioendienst (categorie 3)
 • inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
 • gewaarborgd inkomen voor bejaarden
 • tegemoetkoming als persoon met een handicap
 • op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65% (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen)
 • tegemoetkoming voor hulp van derden

Als je huurder bent van een appartement van een sociale huisvestingsmaatschappij met gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie op aardgas (categorie 4), heb je recht op het sociaal tarief op aardgas.

Voorwaarden sociaal tarief voor water

Het sociaal tarief geldt enkel voor het waterverbruik in een gezinswoning (dus niet voor tweede verblijven) en als de gezinsleden officieel ingeschreven zijn op dit adres. Het sociaal tarief wordt toegekend voor het hele gezin als één van de gezinsleden behoort tot één van deze categorieën:

gepensioneerden die van de Federale Pensioendienst (FPD)
 • een gewaarborgd inkomen voor bejaarden krijgen
 • de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) krijgen
personen die van Team leven en welzijn een leefloon of een  equivalent leefloon  krijgen
personen met een handicap die van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
 • een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen
 • de tegemoetkoming 'hulp aan bejaarden' krijgen
 • de integratietegemoetkoming krijgen

Voorwaarden sociaal telefoontarief

 • Jij of iemand anders in jouw gezien genieten nog niet van het sociaal tarief.
 • Je bent aangesloten bij een operator die het sociaal tarief aanbiedt.

Daarnaast behoor je tot één van onderstaande doelgroepen:

 • 65+ met bepaalde inkomensvoorwaarden
 • voor meer dan 66% gehandicapt
 • je ontvangt een leefloon
 • slechthorende
 • laryngectomie ondergaan
 • militaire oorlogsblinde

Deel deze pagina