Sinds 2014 is Hamme lid van de Interlokale Vereniging Sociale Economie Scheldeland. Dit is een intergemeentelijk samenwerkingsverband met de gemeenten Laarne, Wetteren, Wichelen, Zele en de stad Dendermonde.

Het samenwerkingsverband vervult de rol van regisseur sociale economie binnen de regio. Hiervoor organiseert ze netwerkactiviteiten met en tussen de sociale en reguliere economie, promoot ze de sociale economie en stimuleert ze het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Een overzicht van de activiteiten kan je terugvinden in het jaarverslag.

Binnen Hamme zijn er twee sociale economie-ondernemingen actief:

Deel deze pagina