Deze subsidie houdt rekening met een aantal factoren en dient:

 • om te komen tot een evenwichtige, rechtvaardige en verantwoorde subsidieverdeling.
 • om een positieve evolutie van het gemeentelijk sportgebeuren in de lokale sportclubs te kunnen waarnemen.
 • om een goede en efficiënte werking van de lokale sportverenigingen aan te moedigen.
 • om deskundigheid en kadervorming in de lokale sportverenigingen aan te moedigen.
 • om uiteindelijk zoveel mogelijk inwoners van Hamme in beweging/aan het sporten te krijgen.

Voorwaarden

Basisvoorwaarden om als sportvereniging in aanmerking te komen voor deze subsidie:

 • erkend zijn door de het lokaal bestuur of aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie.
 • ten minste reeds één jaar actief zijn.
 • minstens uit tien leden bestaan, die actief aan sport doen.
 • nog steeds actief zijn op het ogenblik van de uitbetaling van de subsidie .
 • een sporttak beoefenen die behoort tot één van de sporten vermeld in de lijst in bijlage.

Procedure

De subsidiedossiers kan je hieronder downloaden. Wie niet beschikt over een computer/internet, kan altijd een papieren versie verkrijgen bij Team sport.

Wens je een subsidieaanvraag in te dienen:

 • dan kan je ten laatste op 30 september 2023 een ingevulde subsidieaanvraag bezorgen aan Team sport. Dit zowel voor de beleidssubsidies als voor de jeugdsubsidies.
 • de subsidieaanvraag dient vergezeld te zijn van een ingevulde technische fiche.
 • Wie graag een papieren versie van de subsidieaanvragen heeft, kan deze ophalen bij Team sport.

Alle dossiers dienen ten laatste op 30 september 2023 in het bezit te zijn van Team sport. Dan worden de inschrijvingen onherroepelijk afgesloten.

Deel deze pagina