Deze subsidie houdt rekening met een aantal factoren en dient:

 • om te komen tot een evenwichtige, rechtvaardige en verantwoorde subsidieverdeling.
 • om een positieve evolutie van het gemeentelijk sportgebeuren in de lokale sportclubs te kunnen waarnemen.
 • om een goede en efficiënte werking van de lokale sportverenigingen aan te moedigen.
 • om deskundigheid en kadervorming in de lokale sportverenigingen aan te moedigen.
 • om uiteindelijk zoveel mogelijk inwoners van Hamme in beweging/aan het sporten te krijgen!

Voorwaarden

Basisvoorwaarden om als sportvereniging in aanmerking te komen voor deze subsidie:

 • erkend zijn door de gemeente of aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie.
 • ten minste reeds één jaar actief zijn.
 • minstens uit tien leden bestaan, die actief aan sport doen.
 • nog steeds actief zijn op het ogenblik van de uitbetaling van de subsidie .
 • een sporttak beoefenen die behoort tot één van de sporten vermeld in de lijst in bijlage.

Procedure

De subsidiedossiers kan je hieronder downloaden. Wie niet beschikt over een computer/internet, kan altijd een papieren versie verkrijgen bij Team sport.

Wens je een subsidieaanvraag in te dienen:

 • dan kan je ten laatste op 1 november een ingevulde subsidieaanvraag bezorgen aan Team sport. Dit zowel voor de beleidssubsidies als voor de jeugdsubsidies.
 • de subsidieaanvraag dient vergezeld te zijn van een ingevulde technische fiche.
 • Wie graag een papieren versie van de subsidieaanvragen heeft, kan deze ophalen bij Team sport.

Alle dossiers dienen ten laatste op 1 november in het bezit te zijn van Team sport. Dan worden de inschrijvingen onherroepelijk afgesloten.

Deel deze pagina