Meld je aan om het formulier sneller in te vullen en de status ervan te raadplegen.

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Jouw gegevens

Info over de stage

Ik wens stage te lopen als *

Timing stage

Stageperiode(s) *

Gegevens van de stagebegeleider

Aanvraag stageplaats

Het gemeente- en OCMW-bestuur bieden studenten uit het middelbaar en hoger onderwijs de mogelijkheid om stage te doen.

We vragen je om bijgaand formulier in te vullen zodat wij een duidelijk beeld krijgen van wat je van de stageplaats verwacht. Zo kunnen we ervoor zorgen dat je een zinvolle stage bij het gemeentebestuur of het OCMW kan doen.