Je kan als burger de registers van de burgerlijke stand raadplegen voor stamboomonderzoek of genealogische opzoekingen. Dit voor familiale, juridische of wetenschappelijke doeleinden.

Registers Hamme

 • Voor 1797: Rijksarchief Gent
 • Geboorten, huwelijken en overlijdens: van 1797 t.e.m. 1880: Rijksarchief Beveren-Waas
 • Na 1880: dienst burgerzaken

Registers Moerzeke

 • Voor 1797: Rijksarchief Gent
 • Geboorten (1797 t.e.m. 1877), huwelijken (1798 t.e.m. 1972), overlijdens (1798 t.e.m. 1876): Rijksarchief Beveren-Waas
 • Na 1872/1876/1877: dienst burgerzaken

 Meer info vind je hier.

Voorwaarden

 • Het is mogelijk om op de dienst burgerzaken stamboomopzoekingen te verrichten op maandag- en dondernamiddag, na afspraak, tussen 13.30 u. en 16.00 u.
 • Akten die ouder zijn dan 100 jaar kunnen door iedereen opgevraagd worden.
 • Akten die geen 100 jaar zijn kunnen enkel door betrokkene zelf, de echtgenoot, bloedverwanten in rechte lijn, een notaris, een advocaat, openbare overheden of wettelijke vertegenwoordigers worden opgevraagd.
 • De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg kan op mondeling of schriftelijk verzoek om familiale, wetenschappelijke of
  wettige belangen, toestemming verlenen om bepaalde opzoekingen te verrichten.

Bedrag

 • Per akte waarvan je een afschrift wenst betaal je € 0,25.
 • Als je voldoet aan de voorwaarden betaal je voor de opzoeking van een erfgenaam € 20,00.

Deel deze pagina