Je kan als burger de registers van de burgerlijke stand raadplegen voor stamboomonderzoek of genealogische opzoekingen. Dit voor familiale, juridische of wetenschappelijke doeleinden.

Registers Hamme

 • Voor 1797: Rijksarchief Gent
 • Geboorten, huwelijken en overlijdens: van 1797 t.e.m. 1880: Rijksarchief Beveren-Waas
 • Na 1880: Team burgerzaken

Registers Moerzeke

 • Voor 1797: Rijksarchief Gent
 • Geboorten (1797 t.e.m. 1877), huwelijken (1798 t.e.m. 1972), overlijdens (1798 t.e.m. 1876): Rijksarchief Beveren-Waas
 • Na 1872/1876/1877: Team burgerzaken

 Meer info vind je hier.

Voorwaarden

 • De algemene privacywetgeving is van toepassing voor wat betreft de bescherming van de persoonsgegevens.
 • Overlijdensakten die ouder zijn dan 50 jaar, huwelijksakten die ouder zijn dan 75 jaar en geboorteakten die ouder zijn dan 100 jaar kunnen door iedereen vrij opgevraagd worden.
 • Akten die niet voldoen aan de leeftijdsvoorwaarden en jonger zijn dan 50, 75 of 100 jaar, kunnen enkel door betrokkene zelf, door bloedverwanten in rechtstreekse lijn, door de echtgenoot of wettelijk samenwonende, door de wettelijke vertegenwoordiger, door de erfgenamen of hun notaris of advocaat worden opgevraagd.
 • De toestemming van de persoon op wie de akte betrekking heeft of, indien deze overleden is, van zijn erfgenamen, dient door de aanvrager te worden voorgelegd. Deze toestemming mag eenvoudig (onderhands) gegeven worden.

Bedrag

 • Per akte waarvan je een kopie wenst betaal je €0,25.
 • Als je voldoet aan de voorwaarden betaal je voor de genealogische opzoeking:
  • €5 voor een prestatie van minder dan 15 minuten
  • €12,50 voor een prestatie van 15 minuten tot en met 30 minuten
  • €25 voor een prestatie van 30 minuten tot en met 1 uur
  • €25 vanaf meer dan 1 uur, per extra half uur

 

Regelgeving

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina