Meld je aan om het formulier sneller in te vullen en de status ervan te raadplegen.

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens aanvrager

Gegevens standplaats

Documenten en attesten

Bevestiging aanvraag

  • Ik kennis heb genomen van het marktreglement.
  • Ik door het indienen van mijn aanvraag akkoord ben met de inhoud van dit reglement.

Wekelijkse markt

Elke zaterdag vindt op het Marktplein de openbare markt plaats. Tussen 8.00 u. en 13.00 u. bieden vaste en losse marktkramers koopwaar van allerlei aard aan.

De abonnementhouders moeten hun plaats innemen ten laatste om 8.00u., anders kan de plaats verdeeld worden onder de risico's. Marktkramers die geen abonnementsplaats hebben kunnen zich centraal op het Tweebruggenplein 'op risico' aanbieden vóór 8.00 u. De vrije plaatsen worden toegewezen conform het marktreglement.