Een strategisch commercieel plan is in essentie een document dat inzicht geeft in de bestaande situatie en evoluties op vlak van detailhandel in een gemeente. Daarnaast geeft het een beschrijving van de gewenste situatie en de acties die ondernomen moeten worden om die situatie te bereiken.

De gemeenteraad keurde het Strategisch Commercieel Plan van Hamme goed op 26 maart 2014. De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • Het aanbod van parkeergelegenheden afstemmen op het winkelgebeuren.
  • De leegstand in de handelspanden terugdringen naar een economisch gunstig percentage.
  • Inzetten op een commercieel aantrekkelijk en bruisend (winkel-)centrum zowel voor ondernemers als bezoekers.
  • De diversiteit van het aanbod van de winkels verhogen om een maximale schaal aan goederen te kunnen aanbieden.
  • De detailhandelaars blijven betrekken bij het implementeren en evalueren van het beleid.
  • Waken over een sterke koppeling tussen toerisme en lokale detailhandel.

Deel deze pagina