Lokaal bestuur Hamme wil een beter en uitgebreider kader creëren rond dierenwelzijn. Het financieel ondersteunen van de opvangen voor kleine huisdieren is daar een eerste uitwerking van. De gemeenteraad keurde een subsidiereglement goed.

Erkende opvanginitiatieven voor kleine huisdieren kunnen voortaan een subsidie aanvragen bij het lokaal bestuur.

Voorwaarden

  • Het opvanginitiatief moet erkend zijn door Dierenwelzijn Vlaanderen.
  • De opvang is gedomicilieerd in Hamme, ingeschreven in de KBO en is financieel gezond.
  • De opvang registreert elk opgenomen, geadopteerd dier in een register dat ten alle tijde consulteerbaar is door het lokaal bestuur.
  • De opvang is bereid om zwervende, verloren gelopen, achtergelaten of met volmacht afgestane of in beslag genomen kleine huisdieren van op het grondgebied Hamme op te vangen, een onderdak en de nodige zorgen te geven conform de vigerende wetgeving inzake Dierenwelzijn Vlaanderen. Ook het laten uitvoeren van  diergeneeskundige handelingen bij verwonding of ziekte van het dier behoort tot de voorwaarden.
  • De opvang biedt ondersteuning aan het gemeentelijk zwerfkattenproject.

Procedure

Je kan jaarlijks - uiterlijk 31 maart van het werkingsjaar - een subsidieaanvraag indienen bij het lokaal bestuur. Dit kan per e-mail aan dierenwelzijn@hamme.be

 

Bedrag

De subsidie bestaat uit een vast jaarlijks bedrag van € 500,00.

Deel deze pagina