Meld je aan om het formulier sneller in te vullen en de status ervan te raadplegen.

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Aanvraagformulier (1/2)

Aanvraagformulier (2/2)

Gegevens van de aanvrager

Gegevens over de opruimacties

Opruimactie(s) waarvoor ik een subsidie wens aan te vragen *

Opruimen van zwerfvuil langs een traject

Verwachte aantal opruimsessies: *

Glasbolmeter- of peterschap

Ondersteunend materiaal

Ik wens gebruik te maken van: *

Merk je doorheen het jaar dat je extra materiaal nodig hebt, dan kan je terecht bij Team milieu en klimaat.

Controle en bevestiging

Ondertekening *

Lokaal bestuur Hamme verwerkt jouw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij jouw rechten strikt in acht. Alle info en jouw rechten m.b.t. jouw persoonsgegevens kan je nalezen op www.hamme.be/privacy.