Het lokaal bestuur wenst zijn inwoners financieel te ondersteunen door toekenning van een subsidie, wanneer kan worden aangetoond dat hun gechipte huiskatten onvruchtbaar gemaakt zijn (volgens de bepalingen van dit reglement).

Een huiskat is een kat die de woning van haar baasje deelt. Om het even welke kat die gechipt is, kan worden beschouwd als huiskat. Haar baasje kan zijn de persoon, eigenaar of houder van een huiskat die op de kat toezicht uitoefent zoals bedoeld in artikel 1385 van het burgerlijk wetboek.   

Het onvruchtbaar maken, chippen en registeren van huiskatten is verplicht op basis van Vlaamse regelgeving.

Het reglement geldt vanaf het jaar 2024 en vangt aan per 1 juli en eindigt op 31 december. Vanaf de volgende werkjaren start dit per 1 januari en eindigt per 31 december.

Voorwaarden

 • De aanvrager van de subsidie dient gedomicilieerd te zijn in de gemeente Hamme op het ogenblik dat de aanvrager de ingreep van zijn/haar huiskat.
 • Enkel particuliere inwoners kunnen een subsidie aanvragen, asielen of erkende opvangen komen niet in aanmerking.
 • De aanvrager toont aan dat hij de eigenaar is van de gechipte huiskat en dat de kat wettelijk geregistreerd is op het domicilieadres van de aanvrager.    
 • De sterilisatie of castratie van de huiskat wordt uitgevoerd door een erkende dierenarts, aangesloten bij de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen, met een praktijk-vestigingsadres in Hamme. De dierenarts attesteert het door het lokaal bestuur ter beschikking gestelde aanvraagformulier.    
 • Het lokaal bestuur kan op geen enkel moment verantwoordelijk worden gesteld over mogelijke problemen/complicaties bij de uitgevoerde sterilisatie of castratie, dit valt onder de verantwoordelijkheid van de dierenarts.                                                     

Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kan per post bezorgd worden aan: Lokaal bestuur Hamme - Team dierenwelzijn, Marktplein 1 te 9220 Hamme of via e-mail dierenwelzijn@hamme.be.

Procedure

De subsidie dient te worden aangevraagd binnen de twee maanden nadat de ingreep door de dierenarts heeft plaatsgevonden. De aanvrager gebruikt hiervoor het officiële aanvraagformulier. Om ontvankelijk te zijn, dient het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier de volgende gegevens te vermelden:

 • De identiteit (naam en voornaam), het rijksregisternummer, het adres, het telefoon/gsmnummer, het e-mailadres en de handtekening van de eigenaar van de huiskat.
 • Het bankrekeningnummer (in IBAN-vorm) van de aanvrager waarop de subsidie zal gestort worden.
 • De datum van de uitgevoerde ingreep van de huiskat, het geslacht en de leeftijd van de huiskat.
 • Het chipnummer van de huiskat geregistreerd in de databank http://www.catid.be en is publiek zichtbaar.
 • De identiteit van de dierenarts (naam praktijk, voor-en familienaam) adres van de praktijk.
 • Een handtekening en een stempel van de dierenarts.

Bedrag

 • Het premiebedrag bestaat uit een premie van € 30,00 voor de sterilisatie van een kattin en € 15,00 voor de castratie van een kater.
 • Er wordt maximaal een subsidie verleend voor 2 huiskatten per domicilie om de twee jaar.

Regelgeving

Raadpleeg het subsidiereglement voor de volledige regelgeving.

Deel deze pagina