Team Jeugd is een belangrijk aanspreekpunt voor alle kinderen en jongeren in de gemeente, al dan niet aangesloten bij een jeugdvereniging. De dienst houdt zich in ruime mate bezig met de ondersteuning van het jeugdwerk maar volgt evenzeer het 'breder' jeugdbeleid op (cultuur, sport, ruimtelijke ordening, ...).

Wat doen wij zoal?

Ondersteuning van het jeugdwerk

Deze ondersteuning gebeurt zowel op financieel als materieel vlak. Verenigingen kunnen met heel wat vragen terecht bij Team Jeugd (vb. kopieerservice, uitleendienst, subsidies, kampvervoer, herstellingen lokaal,…).

Organiseert eigen vrijetijdsactiviteiten

Aanvullend op het bestaande activiteitenaanbod van jeugdbewegingen en andere verenigingen organiseert Team Jeugd eigen activiteiten: Kindercarnavalhappening, Roefel, Dag van de Jeugdbeweging, FUN(NY),…

Begeleidt en organiseert inspraak

Het is voor het beleid belangrijk om te weten wat er leeft onder jeugd en wat de noden en behoeften van kinderen en jongeren zijn. Daarom volgt Team Jeugd de vergaderingen van de kinder-, tiener- en jeugdraad op. Team Jeugd zorgt eveneens voor een wisselwerking van de adviezen tussen de raden en het beleid.

Jeugddienstmedewerkers

Aanvragen e.d. stuur je best naar het algemeen e-mailadres jeugd@hamme.be. Deze komen automatisch bij alle medewerkers terecht (en blijft deze bijvoorbeeld niet in de mailbox van één medewerk(st)er zitten wanneer deze met vakantie zou zijn).

Schepen van jeugd

Elke 6 jaar worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Partijen die alleen of samen een meerderheid vormen stellen een schepencollege samen. De schepenen verdelen onderling de bevoegdheden (sport, cultuur, openbare werken, mobiliteit, feestelijkheden,…). Ook ‘jeugd’ is zo’n bevoegdheid.

Maak kennis met de schepen voor jeugd.

Openingsuren

Maandagvan 09:00 tot 12:00 (enkel op afspraak)
Dinsdagvan 09:00 tot 12:00 (enkel op afspraak)
Woensdagvan 09:00 tot 12:00 (enkel op afspraak), van 13:30 tot 16:30 (enkel op afspraak)
Donderdagvan 09:00 tot 12:00 (enkel op afspraak)
Vrijdagvan 09:00 tot 12:00 (enkel op afspraak)
Zaterdagvan 09:00 tot 12:00 (enkel op afspraak)
Zondaggesloten
Maandag 3-06-2024van 09:00 tot 12:00 (enkel op afspraak)
Dinsdag 4-06-2024van 09:00 tot 12:00 (enkel op afspraak)
Woensdag 5-06-2024van 09:00 tot 12:00 (enkel op afspraak), van 13:30 tot 16:30 (enkel op afspraak)
Donderdag 6-06-2024van 09:00 tot 12:00 (enkel op afspraak)
Vrijdag 7-06-2024van 09:00 tot 12:00 (enkel op afspraak)
Zaterdag 8-06-2024van 09:00 tot 12:00 (enkel op afspraak)
Zondag 9-06-2024gesloten
laden

Sluitingsdagen

Feest van de Vlaamse Gemeenschapdonderdag 11 juli 2024
Nationale Feestdagzondag 21 juli 2024
OLV Hemelvaartdonderdag 15 augustus 2024
AC Nieuwstraat geslotenvrijdag 16 augustus 2024
AC Nieuwstraat geslotenzaterdag 17 augustus 2024
Jaarmarkt Hammemaandag 16 september 2024
Allerheiligenvrijdag 1 november 2024
Allerzielenzaterdag 2 november 2024
Wapenstilstandmaandag 11 november 2024
Dag van de Dynastievrijdag 15 november 2024
AC Nieuwstraat geslotenzaterdag 16 november 2024
Kerstmiswoensdag 25 december 2024
Tweede kerstdagdonderdag 26 december 2024
AC Nieuwstraat geslotenvrijdag 27 december 2024
AC Nieuwstraat geslotenzaterdag 28 december 2024
Nieuwjaarwoensdag 1 januari 2025
AC Nieuwstraat geslotendonderdag 2 januari 2025
Feest van de Arbeiddonderdag 1 mei 2025