Een 'opvangwoning' is een woning die het lokaal bestuur voor een korte periode verhuurt aan mensen die zich in een noodsituatie bevinden. Het lokaal bestuur beschikt over 3 opvangwoningen. Deze opvang wordt georganiseerd voor personen die zich in een precaire woonsituatie bevinden door relationele problemen, woonwagenproblematiek, dakloosheid, een woningbrand, …

Het verblijf in de doorgangswoning biedt een tijdelijke periode (van enkele weken/maanden) van onderdak aan om een duurzame oplossing voor de huisvestingssituatie te vinden. In specifieke situaties of indien de opvangwoningen niet beschikbaar zijn, zoeken we naar een andere oplossing: daklozencentra, centra voor crisisopvang, vluchthuizen, ...

 

Deel deze pagina