Als inwoner van Hamme krijg je toegang tot het recyclagepark door je elektronische identiteitskaart (eID) te laten inlezen aan de ingang.

Ben je geen inwoner maar heb je toch toegang nodig tot het recyclagepark, dan kan dat in bepaalde gevallen. Ook Hamse zelfstandigen en bedrijven kunnen een toegangspas aanvragen.

Voorwaarden

In volgende gevallen kan je een toegangspasje aanvragen:

 • Je wilt naar het recyclagepark als Hamse zelfstandige of voor een in Hamme gevestigde onderneming.
 • Je wilt naar het recyclagepark voor een Hamse vereniging of instelling.
 • Je hebt een woning in Hamme gekocht/gehuurd, maar bent nog geen inwoner.
 • Je woont niet meer in Hamme maar hebt er wel nog een woning die leeggemaakt of opgeknapt wordt.
 • Je woont niet in Hamme maar gaat naar het recyclagepark ter ondersteuning van een Hammenaar met een fysieke beperking of handicap.
 • Je woont niet in Hamme maar bent eigenaar van een tweede verblijf of vakantieverblijf in de gemeente.
 • Je woont niet in Hamme maar ruimt de woning op van een recent overleden inwoner van Hamme.

Procedure

 • De toegangspas kan online aangevraagd worden.
 • De gemeente valideert de aanvraag en geeft ze door aan de intercommunale Verko, die het toegangspasje aanmaakt.
 • Je betaalt een waarborg van € 8 euro voor het pasje aan de intercommunale Verko. Ofwel betaal je via overschrijving, waarna je het pasje per post in de bus krijgt, ofwel betaal je het in de hoofdzetel van Verko (Appels bij Dendermonde) en krijg je je pasje mee.

De toegangspas voor zelfstandigen en bedrijven is geldig voor onbepaalde duur. De geldigheidsduur van de andere pasjes kan variëren en bedraagt maximaal twee jaar. Heb je je pasje niet meer nodig, dan kan je het terugbezorgen aan Verko in ruil voor de waarborg. Heb je je pasje toch langer nodig dan de toegekende geldigheidsduur, dan kan je het eenvoudig laten verlengen. Neem daarvoor contact op met Team milieu en klimaat.

Bedrag

 • Waarborg: € 8,00

 

Deel deze pagina