Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. Bijna alle trage wegen hebben historische roots. Het zijn relicten die getuigen van oude verbindingen tussen dorpskernen, van vroegere doorgangen voor landbouwers of van verdwenen trein- en tramverbindingen.

Trage wegen zijn, zeker in Vlaanderen, ook van belang voor natuurontwikkeling. In onze dichtbebouwde contreien zijn de overblijvende natuurgebieden klein en sterk versnipperd. Trage wegen zorgen voor een ecologische verbinding tussen natuurgebieden, waardoor tal van planten en dieren zich kunnen verspreiden over een groter gebied.

Trage wegen zijn ook veilige verbindingen voor zachte weggebruikers. Ze bieden, zeker voor korte afstanden, een alternatieve en verkeersveilige route voor bijvoorbeeld schoolgaande kinderen.

Herstel en behoud trage wegen

Veel trage wegen zijn de afgelopen jaren verdwenen. Door de aanleg van nieuwe verkavelingen of industrieterreinen, inschakeling in het autowegennet, of wederrechtelijke afsluiting en inname door eigenaars of landbouwers. Gebrekkig onderhoud zorgt ervoor dat wegen in onbruik geraken en daarna verdwijnen.

Om deze teloorgang een halt toe te roepen, heeft de gemeente Hamme de voorbije jaren, samen met het Regionaal Landschap Schelde-Durme, via een intensief proces tragewegenprojecten uitgewerkt. Hierdoor werden heel wat trage wegen in ere hersteld in Moerzeke, Hamme-centrum, Sint-Anna en Zogge. Tal van trage wegen werden, met steun van het provinciebestuur, voorzien van naambordjes.

Trage wegen kaart

Alle trage wegen zijn voortaan overzichtelijk terug te vinden op één kaart: de officiële tragewegenkaart van Hamme. Deze kaart geeft enerzijds een overzicht van alle publiek
toegankelijke trage wegen op het grondgebied van Hamme, en bundelt daarnaast ook nog eens 3 mooie wandelingen, verspreid over Hams grondgebied: Groen & Water (11 km),
Bunt & Broek (13 km) en Dijken & Binnendijken (12 km).

Deze tragewegenkaart is gratis te verkrijgen bij Team toerisme. Een digitaal bestand vind je rechts op deze pagina.

Deel deze pagina