Het OCMW hecht veel belang aan valpreventie. Een goede voetverzorging is onontbeerlijk om vallen te voorkomen. Het OCMW biedt een kleine financiële tussenkomst in de voetverzorging.

Voorwaarden

  • Je bent ouder dan 60 jaar en in het genot van de verhoogde tussenkomst in de gezondheidszorg.
  • Je bent jonger dan 60 jaar, in het genot van de verhoogde tussenkomst in de gezondheidszorg en beschikt over een medisch attest dat je de voetverzorging niet zelfstandig kunt doen.
  • Je bent bewoner van een woonzorgcentrum, in het genot van de verhoogde tussenkomst in de gezondheidszorg en maakt gebruik van een eigen pedicure.

Bedrag

Per pedicurebeurt ontvang je € 2,50 met een maximum van 6 pedicurebeurten per kalenderjaar. Deze tussenkomst is cumuleerbaar met andere tussenkomsten van bijvoorbeeld het ziekenfonds. Het aanvraagformulier kan je hier downloaden.

Deel deze pagina