Als je het moeilijk hebt om het nodige schoolmateriaal aan te kopen, of de schoolrekening te betalen, ... kan je voor een financiële tussenkomst terecht bij het OCMW.

Voorwaarden

  • Je woont in de gemeente.
  • Je hebt een beperkt inkomen. 

Procedure

De maatschappelijk werk(st)er onderzoekt jouw sociale en financiële situatie.

Deel deze pagina