(Ouders van) Leerlingen van het secundair onderwijs met een OK-jongerenpas kunnen een tussenkomst krijgen van 50% op de sportieve en culturele activiteiten, die als verplichte activiteit werden georganiseerd op school.

Daarvoor kom je met de eindfactuur (of semester- of trimesteriële facturen) na afloop van het schooljaar naar Team leven en welzijn. De premie wordt berekend op basis van de op de factuur vermelde activiteiten en bedraagt 50% van de kosten, met een maximum van € 25,00 per jaar per leerling.

Deel deze pagina