Elke constructie met woon- of verblijfsgelegenheid – hoe primitief ook – al dan niet ingeschreven in de kadastrale legger en waarvoor op het adres van het tweede verblijf niemand is ingeschreven in de bevolkingsregisters voor het hoofdverblijf.

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar of vruchtgebruiker is van het tweede verblijf. De hoedanigheid van tweede verblijf wordt op diezelfde datum beoordeeld.

Procedure

  • Je ontvangt een aangifteformulier van het gemeentebestuur.
  • Je vult dit in, ondertekent dit en stuurt het formulier voor de datum die erin vermeld is naar Gemeentebestuur Hamme, Team financiën, Marktplein 1, 9220 Hamme.
  • Vereenvoudigde aangifte: je moet de aangfite niet terugsturen als de belastbare grondslag ongewijzigd is t.o.v. het jaar daarvoor. Dit is mogelijk vanaf het tweede aanslagjaar. De belasting wordt dan berekend op basis van de aangifte van het jaar daarvoor.
  • Als je geen aangifteformulier ontvangt, moet je spontaan de noodzakelijke gegevens voor aanslag aangeven bij het gemeentebestuur.

Bedrag

  • € 500,00 voor een tweede verblijf gelegen in een zone met bestemming 'woongebied in de ruime zin'
  • € 180,00 voor een tweede verblijf gelegen in een zone met bestemming 'natuur- of bosgebied'
  • € 125,00 voor een tweede verblijf gelegen in een zone met bestemming 'recreatiegebied' of met bestemming 'agrarisch gebied in de ruime zin'

Uitzonderingen

  • Het lokaal uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit.
  • De tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens, tenzij zij minstens zes maanden opgesteld blijven om als woongelegenheid te kunnen dienen.
  • De leegstaande woongelegenheid waarvan het bewijs wordt voorgelegd dat zij gedurende het aan het belastingjaar voorafgaand kalenderjaar niet als tweede verblijf werd aangewend.

Deel deze pagina