Online aanvragen

Een ‘uittreksel uit het bevolkingsregister’ bewijst dat je bent ingeschreven in het bevolkingsregister en vermeldt naast je naam volgende gegevens: rijksregisternummer, geboorteplaats- en datum, burgerlijke staat, nationaliteit, je adres, je inschrijvingsdatum en je beroep.

Voorwaarden

Je bent ingeschreven in Hamme

Procedure

Dit document kan je aanvragen:

  • online via de knop 'Online aanvragen'
  • aan het loket van de dienst burgerzaken

Meebrengen

  • identiteitskaart (eID), paspoort of elektronische vreemdelingenkaart (eVK)
  • desgevallend: volmachtformulier

Bedrag

Gratis

Deel deze pagina