Online aanvragen

Een ‘uittreksel uit het bevolkingsregister’ bewijst dat je bent ingeschreven in het bevolkingsregister en vermeldt naast je naam volgende gegevens: rijksregisternummer, geboorteplaats- en datum, burgerlijke staat, nationaliteit, je adres, je inschrijvingsdatum en je beroep.

Voorwaarden

Je bent ingeschreven in Hamme

Procedure

Dit document kan je aanvragen:

  • online via de knop 'Online aanvragen'
  • aan het loket van Team burgerzaken

Meebrengen

  • identiteitskaart (eID), paspoort of elektronische vreemdelingenkaart (eVK)
  • desgevallend: volmachtformulier

Bedrag

Gratis

Regelgeving

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina