Online aanvragen

Het uittreksel uit het strafregister of een bewijs van goed zedelijk gedrag vermeldt de opgelopen veroordelingen zoals die voorkomen in het gemeentelijk of centraal strafregister. De veroordelingen worden volgens wettelijk vastgelegde regels al of niet vermeld op het uittreksel. Heb je geen veroordelingen (of zijn ze verjaard) dan krijg je een 'blanco' uittreksel mee.

Er zijn drie modellen:

  • Model 1 (art. 595): is een standaardgetuigschrift dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen je een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer je een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.
  • Model 2 (art. 596.2): heb je nodig voor specifieke activiteiten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.
  • Model 3 (art. 596.1): heb je nodig om een activiteit of een beroep te mogen uitoefenen waarvan de voorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen).

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vind je op de website van de FOD Justitie.

Voorwaarden

Je bent ingeschreven in Hamme

Procedure

Dit document kan je aanvragen:

  • online via de knop 'Online aanvragen'
  • aan het loket van Team burgerzaken

Meebrengen

  • identiteitskaart (eID), paspoort of verblijfskaart (eVK)
  • desgevallend: volmachtformulier

Bedrag

Gratis

Regelgeving

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina