Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet u allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Voorwaarden

  • Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 112,00 euro per kadastraal perceel.
  • Een aanvrager dient slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn).

Procedure

HOE KAN JE JOUW AANVRAAG DOEN?
Je bent notaris:

  • je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in jouw eNotariaat

Je bent vastgoedmakelaar:

Je bent burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie:

  • via e-mail naar vastgoedinformatie@hamme.be met vermelding van een geldige capakey en adres
  • jouw aanvraag wordt verwerkt binnen een ordetermijn van 30 dagen
  • de factuur wordt samen met de inlichtingen verzonden en achteraf aan het lokaal bestuur betaald door middel van overschrijving

Bedrag

  • vastgoedinformatie: € 112,00

Deel deze pagina