Vragen over verkeer en mobiliteit, voorstellen en meldingen over verkeerssituaties kan je steeds per email vrijblijvend doorsturen. Deze worden behandeld door de ambtelijke werkgroep verkeer waarin  verschillende diensten zetelen waaronder de mobiliteitsambtenaar, de politie, Team groen en Team openbaar domein. Deze werkgroep adviseert het college van burgemeester en schepenen

Grootschalige aangelegenheden inzake verkeer en mobiliteit worden voorgelegd aan de verkeersraad. Deze raad brengt eveneens advies uit aan het college van burgemeester en schepenen. De voorzitter van de verkeersraad is Koen Mettepenningen, schepen van verkeer en mobiliteit.

Deel deze pagina