De verwarmingstoelage van het sociaal stookoliefonds is een financiële tussenkomst in de aankoop van huisbrandolie, verwarmingspetrolium type c en bulkpropaangas.

Voorwaarden

Volgende personen hebben recht op deze toelage:

  • personen met recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming in de ziekteverzekering
  • personen met een laag inkomen
  • personen met schuldoverlast

Procedure

Aanvragen bij Team leven en welzijn binnen de 60 dagen vanaf de levering.

Bedrag

Er is een minimumtoelage van € 210,00 voor een maximum aantal liters van 1.500 liter.

Deel deze pagina