Met de verbetering van de kwaliteit van onze waterlopen herstelt ook de visstand zich geleidelijk. Maar vissen hebben het niet altijd even gemakkelijk. Een vissterfte kan ontstaan door zuurstoftekort of door hevige regen- en onweersbuien, waardoor riooloverstorten plaatsvinden. Maar een vissterfte kan ook wijzen op een illegale lozing of een ziekte. Een snelle melding is cruciaal om op tijd te kunnen ingrijpen.

Merk je in openbare wateren dode vissen of vissen in nood op?

Meld het dan onmiddellijk. Tijdens de kantooruren kan dat bij Team milieu, buiten de kantooruren bij de lokale politie.

Deel deze pagina