De Vlaamse aanpassingspremie is een verbouwingspremie voor (inwonende) 65-plussers die een woning willen aanpassen aan de noden van het ouder worden.  

Voor wie?

 • 65-plussers die aanpassingswerken uitvoeren aan de eigen woning, of aan de woning die ze huren op de private huurmarkt met een huurovereenkomst van minstens drie jaar.
 • De bewoner die zijn woning aanpast voor een inwonende 65-plusser, op voorwaarde dat deze laatste een bloed- of aanverwant is tot de tweede graad.
 • Particulieren die voor de duur van minstens negen jaar de woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) en aanpassingen uitvoeren voor de 65-plusser die de woning bewoont.

Welke werken?

 • Het installeren van een badkamer (met minstens een douche en een wastafel) die aangepast is aan een 65-plusser. Een tweede badkamer kan alleen een premie krijgen als ze op een andere woonverdieping ligt dan de eerste.
 • Het plaatsen van een aangepast toilet en/of een tweede toilet op een andere woonverdieping.
 • Het installeren van een traplift of rolstoelplateaulift.
 • Het installeren van vaste, in de woning verankerde, mechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen.
 • Het aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire lokalen.
 • Het automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken (voor het plaatsen van nieuwe automatische deuren, poorten en rolluiken komt enkel de motor in aanmerking).
 • Het toegankelijk maken van de woning via hellende vlakken, het verbreden van de toegangsdeur (al dan niet met automatische bediening) en het wegwerken van hinderlijke toegangsdrempels.
 • Het creëren van voldoende ruimte in de woning door het aanpassen van de gangbreedte en de deuropeningen of het vergroten of functioneel herschikken van woonvertrekken of sanitaire lokalen.
 • Het wegwerken van niveauverschillen op de woonverdieping van de woning door het verhogen of verlagen van vloeren.
 • Het overbruggen van de verdiepingshoogte door het plaatsen van veilig beloopbare trappen.
 • Verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden om in de woning een wooneenheid in te richten waarin de bejaarde zelfstandig en afzonderlijk kan wonen.

Hoeveel bedraagt de premie?

De aanpassingspremie bedraagt per categorie steeds 50% van de som van de goedgekeurde facturen, btw inbegrepen (afgerond tot op het lagere tiental).

Het totaal aanvaarde factuurbedrag per categorie van werken moet minimaal € 1.200,00 (incl. btw) bedragen. De premie per categorie is maximaal € 1.250,00, ook al is het factuurbedrag hoger dan € 2.500,00.

Procedure

Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier bezorg je op papier en met de nodige bewijsstukken aan het agentschap Wonen-Vlaanderen. Je stuurt de aanvraag op naar het adres dat op het formulier vermeld staat. Aanvragen via e-mail komen niet in aanmerking. Voeg bij jouw aanvraag een kopie van alle facturen en kopies van de eventuele attesten.

Voor meer info kan je terecht op de website van Agentschap Wonen in Vlaanderen.

Deel deze pagina