Vogels kunnen soms ernstige schade toebrengen aan land- of tuinbouwgewassen. Om dat te voorkomen kan je als landbouwer vogelschrikmiddelen zoals imitatieroofvogels, oprichtbare verschrikkers en/of gespannen linten inzetten. Volstaat deze hulpmiddelen niet, dan kan je een schriftelijke toestemming vragen aan de burgemeester voor het uitzonderlijk gebruik van een vogelschrikkanon of een toestel dat het geluid van krijsende vogels laat horen. In deze tijdelijke toelating kunnen bijzondere voorwaarden worden opgelegd zoals afstanden tot woningen, gebruiksuren en aantal knallen per uur.

Ook hagel kan aanzienlijke schade toebrengen aan gewassen en infrastructuur. Sommige landbouwers zetten bij hageldreiging een (anti-)hagelkanon in. Dergelijke kanonnen produceren luide knallen. De bedoeling is dat de hagel die zich in de wolken vormt, verbrijzeld wordt door die geluidsgolven. Er is geen specifieke milieuregelgeving rond het gebruik van hagelkanonnen, maar voor de plaatsing ervan is een stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning nodig. De bijhorende gasopslag kan bovendien ingedeeld zijn als meldings- of milieuvergunningsplichtige inrichting.

Deel deze pagina