Wanneer je je zelf niet naar Team burgerzaken kan begeven om documenten aan te vragen of af te halen, kan je in bepaalde gevallen iemand volmacht geven om dat in jouw plaats te doen.

Voor de aanvraag van een identiteitskaart (eID), rijbewijs of paspoort moet je je persoonlijk aanbieden. Het afhalen kan met volmacht.

Procedure

  • Bij de aanvraag van een eID, rijbewijs of paspoort kan je een volmachtformulier vragen (bv. voor documenten die onmiddellijk kunnen meegegeven worden).
  • Op het volmachtformulier vermeld je de gegevens van de volmachtgever (= aanvrager) en volmachtdrager (= afhaler). Beiden ondertekenen het formulier.

Meebrengen

  • volmachtformulier
  • identiteitskaart (eID), paspoort of verblijfskaart (eVK) volmachtdrager
  • kopie identiteitskaart (eID), paspoort of verblijfskaart (eVK) volmachtgever (of de identiteitskaart of het oud rijbewijs van de aanvrager als men het nieuwe document komt afhalen)

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Afhankelijk van de verwantschap met de aanvrager is het mogelijk om documenten te verkrijgen zonder volmacht (meestal verwantschap in rechte lijn: ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, …).

Regelgeving

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina