Indien de uitbetaling van jouw sociale zekerheidsuitkering of jouw loon te lang op zich laten wachten, kan het OCMW jou een voorschot geven. Deze voorschotten worden teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering of het achterstallige loon uitbetaald wordt.

Een sociale uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag. Een maatschappelijk werk(st)er zal nagaan of je recht hebt op deze voorschotten.

Deel deze pagina