Voor het afvuren van vreugdeschoten heb je de toelating van het lokaal bestuur nodig.

Procedure

Je dient dit schriftelijk aan te vragen via het secretariaat.

Regelgeving

Hierbij wordt verwezen naar art. 9 van het Algemeen Politiereglement van de Politiezone Hamme-Waasmunster:

Artikel 9: Vuurwapens, vreugdesalvo’s, vuurwerk en vogelschrikkanonnen

§1 Zonder afbreuk te doen aan de vigerende wettelijke of reglementaire bepalingen is het verboden, behalve na voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester of zijn afgevaardigde, gebruik te maken van vuurwapens of wapens met samengeperste lucht, vreugdesalvo’s af te vuren of gelijk welk vuurwerk te ontsteken op openbaar of privaat domein. In de toelating kunnen bijzondere voorwaarden worden opgelegd. Voor het ontsteken van vuurwerk is evenwel geen voorafgaande schriftelijke toelating nodig indien dit gebeurt in de nieuwjaarsnacht tussen 23.00 u. en 01.00 u.

§2 Het gebruik van al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijksoortige toestellen, met inbegrip van toestellen die, al dan niet elektronisch verstrekt het geluid laten horen van krijsende vogels, om vogels te verjagen ter bescherming van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt is enkel toegestaan mits voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester. De aanvraag moet gemotiveerd worden en moet de beoordeling van de mogelijke hinder van de installatie mogelijk maken. In de toelating kunnen bijzondere voorwaarden worden opgelegd.

§3 De toelating kan worden geschorst of ingetrokken indien de toelatingsvoorwaarden niet worden nageleefd of het bestaan van overmatige hinder wordt vastgesteld.

Deel deze pagina