4
sep
2023

In de Oostkouterstraat, Dennenstraat en Populierenstraat zullen in opdracht van het lokaal bestuur Hamme en de Thuisbouwer de straten en de riolering vernieuwd worden. In het kader van ontharding wordt ook het pleintje ter hoogte van de Oostkouterstraat - Dennenstraat - Populierenstraat aangelegd als een groene ontmoetingsplaats.

De nieuwe betonbaan wordt ingericht met naastliggend afwisselend groen- en parkeervakken. Het pleintje ter hoogte van de Populierenstraat zal ingericht worden als een ontmoetingsplaats met overdekte zitbank voor de buurt. Aan de kant van de Veldstraat komt een openbare buurtparking. In de Veldstraat worden kleine aanpassingen uitgevoerd voor een veiliger fietsstraat.

Praktische  info

Start werken: 8 augustus 2023

  • Fase 1 (Oostkouterstraat) : augustus 2023 tot februari 2024
  • Fase 2 (Populierenstraat) : januari 2024 tot mei 2024
  • Fase 3 (Dennenstraat) : april 2024 tot augustus 2024

Er zullen omleidingen voorzien worden.

Contact en info

Voor alle info en vragen m.b.t. het project kan je terecht bij de Thuisbouwer: