Een gezellige woonomgeving, zorg inclusief

Ben je 65 jaar of ouder? Ben je afhankelijk van derden? Heb je nood aan zorg en ondersteuning, aan gezins- en huishoudelijke hulp en/of aan een aangepaste woonomgeving? Dan ben je bij woonzorgcentrum Meulenbroek aan het juiste adres.

We zorgen ervoor dat jouw levenskwaliteit zoveel mogelijk behouden blijft, wonen en zorg zijn enorm belangrijk.

Tal van activiteiten, de cafetaria en het seniorenrestaurant vormen ideale gelegenheden voor de buitenwereld om naar het woonzorgcentrum te komen. Er is een uitgebreide vrijwilligerswerking aanwezig, met meer dan honderd vrijwilligers.

Ergotherapaute in gesprek met bewonerBewoner schikt bloemen met vrijwilligerBewoners tritsen met animatrice

Infrastructuur

Het woonzorgcentrum biedt woongelegenheid aan 164 bewoners. Alle woongelegenheden zijn identiek van uitrusting en oppervlakte (25,5 m², inclusief sanitaire ruimte met douche). Er zijn woongelegenheden met een tussendeur die samengevoegd kunnen worden tot een appartement voor echtparen. Vijf woongelegenheden zijn bestemd voor kortverblijf.

Er zijn drie open afdelingen en een beschermde afdeling waar personen met dementie veilig kunnen verblijven.

Zorgpraktijk

Woonzorgcentrum Meulenbroek zet sterk in op kwaliteit. Een goed onderbouwd woonzorgplan - met daarin alle relevante en up-to-date informatie over jouw gezondheidstoestand en jouw noden - vormt een belangrijke basis voor een professionele en gepersonaliseerde hulpverlening op maat. Palliatieve zorg en het recht op een waardig levenseinde, krijgen binnen het WZC heel concreet aandacht.

Bedrag

  • € 60,99 per dag (verblijf éénpersoonskamer)
  • € 98,48 per dag (verblijf koppelkamer)
  • € 2,75 per dag (extra vergoeding niet-inwoner Hamme)
  • € 2,20 per dag (linnenservice van persoonlijke kledij)

Het woonzorgcentrum betaalt voorschotten ten gunste van derden (huisarts, apotheker, pedicure, kapper, ...) die achteraf verrekend worden via de factuur.

Meer informatie vind je terug in de afsprakennota.

Deel deze pagina