Een gezellige woonomgeving, zorg inclusief

Ben je 65 jaar of meer? Ben je afhankelijk van derden? Heb je in meerdere of mindere mate nood aan zorg en ondersteuning, aan gezins- en huishoudelijke hulp en/of aan een aangepaste woonomgeving? Dan ben je bij woonzorgcentrum Meulenbroek aan het juiste adres.

Onze uitdaging bestaat er in om er voor te zorgen dat jouw levenskwaliteit zoveel mogelijk behouden blijft. Wonen en zorg zijn minstens even belangrijk en vormen een éénheid. WZC Meulenbroek betrekt ook de gemeenschap bij het woon- en leefgebeuren. Tal van activiteiten, de cafetaria en het seniorenrestaurant vormen ideale gelegenheden voor de buitenwereld om naar het woonzorgcentrum te komen. Er is ook een uitgebreide vrijwilligerswerking aanwezig, met meer dan honderd vrijwilligers.

Ergotherapaute in gesprek met bewonerBewoner bloemschikt met vrijwilligerBewoners tritsen met animatrice

Infrastructuur

Het woonzorgcentrum biedt woongelegenheid aan 164 bewoners. Alle woongelegenheden zijn identiek van uitrusting en oppervlakte (25,5 m², inclusief sanitaire ruimte met douche). Er zijn woongelegenheden met tussendeur die samengevoegd kunnen worden tot een appartement voor echtparen. Vijf woongelegenheden zijn bestemd voor kortverblijf.

Als je beperkt bent omwille van symptomen van dementie, verblijf je in een omgeving waar extra aandacht aan jouw veiligheid en begeleiding wordt besteed.

Zorgpraktijk

Woonzorgcentrum Meulenbroek zet sterk in op kwaliteit. Een goed onderbouwd woonzorgplan - met daarin alle relevante en up-to-date informatie over jouw gezondheidstoestand en jouw noden - vormt een belangrijke basis voor een professionele en gepersonaliseerde hulpverlening op maat. Palliatieve zorg en het recht op een waardig levenseinde, krijgen binnen het WZC ook heel concreet aandacht.

Bedrag

  • € 50,61 per dag (woongelegenheid + gebruikelijke huishoudelijke hulp)
  • € 81,72 per dag (woongelegenheid voor een echtpaar)
  • € 2,75 per dag (extra vergoeding voor niet-inwoners van Hamme)
  • € 2,20 per dag (linnenservice van persoonlijke kledij)

Het woonzorgcentrum betaalt voorschotten ten gunste van derden (huisarts, apotheker, pedicure, kapper) die achteraf verrekend worden via jouw factuur.

Meer informatie vind je terug in de afsprakennota.

 

Deel deze pagina