Zorgbudget voor Ouderen met een Zorgnood is een tegemoetkoming die je kunt ontvangen als je 65 jaar of ouder bent én als jouw zelfredzaamheid beperkt is. Dat wil zeggen dat je moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals:

 • je verplaatsen;
 • eten bereiden en opeten;
 • jezelf verzorgen en aankleden;
 • jouw woning onderhouden en huishoudelijke activiteiten doen;
 • gevaar inschatten en vermijden;
 • contacten onderhouden met andere personen.

In functie van de vastgestelde, verminderde zelfredzaamheid en afhankelijk van de gezinssamenstelling en het gezinskomen wordt er berekend of iemand recht heeft op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

Voorwaarden

 • Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kan je ten vroegste op 65 jaar aanvragen.
 • Jouw handicap moet erkend worden door de artsen van de Directie-generaal Personen met een Handicap. Je moet minstens 7 punten behalen op de schaal van zelfredzaamheid (deze schaal geeft de invloed van jouw handicap op het dagelijkse leven weer).
 • Je moet aangesloten zijn bij een zorgkas in kader van de Vlaamse Sociale Bescherming.
 • Het inkomen van jezelf en jouw partner mag bepaalde grenzen niet overschrijden. Er wordt rekening gehouden met het pensioen, beroepsinkomsten, vervangingsinkomen, spaargelden, beleggingen, eigendommen (huis, bouwgrond, weiland, ...), verkoop of schenking van eigendommen, ...

Procedure

 1. Een aanvraag voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kan je enkel online indienen. Je vult bij de aanvraag een vragenlijst in die de nodige informatie geeft om een beslissing te kunnen nemen. Om een aanvraag te kunnen indienen, hebt je jouw token of elektronische identiteitskaart (eID) met kaartlezer en pincode nodig.

 2. De zorgkas gaat na of je recht hebt op het zorgbudget. Indien nodig, wordt er bijkomende financiële of administratieve informatie opgevraagd. Er wordt ook een evaluatie van uw handicap aangevraagd bij het Directie-Generaal Personen met een Handicap.

 3. Jouw zorgkas brengt je op de hoogte van de beslissing over het zorgbudget. Hierin staat of je al dan niet recht hebt en hoeveel het zorgbudget bedraagt. De behandeling van een aanvraag duurt gemiddeld drie tot vier maanden. Bij een goedkeuring van de aanvraag, heb je recht vanaf de maand die volgt op de aanvraag. Er wordt met terugwerkende kracht uitbetaald bij een positieve beslissing. De eerste uitbetaling gebeurt in de maand na de beslissing van de zorgkas.

Meebrengen

Als je hulp nodig hebt bij je aanvraag, kan je terecht bij Team leven en welzijn. Neem zeker volgende informatie mee, zodat jouw aanvraag onmiddellijk correct kan worden ingevuld:

 • naam en voornaam van jouw huisarts of de arts die jouw handicap opvolgt;
 • identiteitskaart (met rijksregisternummer);
 • jouw eigen bankrekeningnummer.

Bedrag

Het maximumbedrag voor de tegemoetkoming (zorgbudget) is in eerste instantie afhankelijk van jouw graad van zelfredzaamheid. Of je recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van jou en jouw partner. Het uiteindelijke bedrag kan van persoon tot persoon heel erg verschillen.

De eerste uitbetaling gebeurt in de maand na de positieve beslissing van de zorgkas. De zorgkas betaalt het zorgbudget telkens voor het einde van de maand uit, op het rekeningnummer van de begunstigde. 

Indien de aanvrager overlijdt, wordt de tegemoetkoming uitbetaald tot en met de maand van het overlijden.

Deel deze pagina