In heel wat buurten verblijven zwerfkatten, soms in zo’n erge mate dat ze overlast betekenen voor de buurt en een bedreiging vormen voor de eigen soort. Vele van deze dieren hebben kattenaids en leukose. Het probleem van de zwerfkatten lost zichzelf niet op, maar wordt alleen maar erger als wij er niets aan doen.

Het lokaal bestuur heeft daarom een project opgestart om hen weer gezond te maken. Met jouw medewerking en de financiële inbreng van het lokaal bestuur kunnen we het probleem snel oplossen. Het is de bedoeling om de zwerfkatten te vangen en te laten testen op leukose en kattenaids. Gezonde katers en kattinnen worden onder verdoving gecastreerd of gesteriliseerd door de Hamse dierenartsen. Na deze ingreep worden de katten teruggezet in de eigen leefgroep.

Deel deze pagina