In heel wat buurten verblijven zwerfkatten, soms in zo’n erge mate dat ze overlast betekenen voor de buurt en een bedreiging vormen voor de eigen soort. Vele van deze dieren hebben kattenaids en leukose. Het probleem van de zwerfkatten lost zichzelf niet op, maar wordt alleen maar erger als wij er niets aan doen.

Het lokaal bestuur heeft daarom een project opgestart om hen weer gezond te maken. Met jouw medewerking (melden van zwerfkatten) en de financiële inbreng van het lokaal bestuur, kunnen we het probleem oplossen. De zwerfkatten worden gevangen en getest op leukose en kattenaids. Gezonde katers en kattinnen worden onder verdoving gecastreerd of gesteriliseerd door de Hamse dierenartsen. Na deze ingreep en de nodige nazorg worden de katten teruggezet in de eigen leefgroep.

Verplichte  identificatie en registratie katten

  • Sinds 2017 moet elke kat gechipt (geïdentificeerd) en geregistreerd zijn in de centrale databank CatID voor de leeftijd van 12 weken.
  • Je mag geen kat verkopen of gratis weggeven die niet gechipt en geregistreerd is. Daarenboven moet je deze kat ook laten castreren of steriliseren.
  • Voor erkende kwekers en asielen geldt een andere maatregel omtrent steriliseren.

Meer informatie vind je op de website van Dierenwelzijn Vlaanderen.

Deel deze pagina