De aangifte van een overlijden is de registratie van het overlijden van een persoon bij Team burgerzaken van de plaats van overlijden. Dit gebeurt meestal door de begrafenisondernemer, maar kan ook door een familielid of een derde.

Voorwaarden

Een overlijden moet zo snel mogelijk aangegeven worden bij Team burgerzaken van de gemeente waar de persoon is overleden. Dus voor een aangifte in Hamme moet de persoon in Hamme overleden zijn.

Procedure

Een dokter stelt officieel het overlijden vast en maakt een overlijdensattest (Model III-C) op. De aangifte gebeurt bij Team burgerzaken of online (zie groene knop) met de nodige documenten. De nodige attesten en toelatingen worden meegegeven.

Meebrengen

 • overlijdensattest ingevuld door de dokter (Model III-C)
 • identiteitskaart van de overledene
 • identiteitskaart van de aangever
 • trouwboekje van de overledene
 • eventueel rijbewijs
 • laatste wilsbeschikking (voor niet-inwoner)
 • medisch attest (formulier I)
 • eventueel crematieaanvraag
 • eventueel formulier ‘aanvraag concessie’
 • eventueel bewijs reeds aangekochte concessie of bewijs oud-strijder

Bij een verdacht of gewelddadig overlijden neem je extra volgende documenten mee:

 • proces-verbaal van een officier van de politie
 • toelating tot crematie van de procureur des Konings

Bedrag

Gratis

Regelgeving

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina