Wekelijkse rustdag

Elke handelaar of ambachtsman moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van vierentwintig uur. De rustdag begint automatisch op zondagochtend om 5.00 u. of om 13.00 u. en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur.

Je kan als handelaar of ambachtsman afwijken van deze sluitingsdag, een aangifte bij de gemeente volstaat hiervoor. 

Openingsuren

Als handelaar dien je je te houden aan de wettelijke openingsuren. Winkels die gewoon overdag open zijn, dienen zich te houden aan volgende sluitingsuren: 

- voor 5.00 u. en na 20.00 u.
- voor 5.00 u. en na 21.00 u. op vrijdag en de werkdagen die aan een wettelijke feestdag voorafgaan. Als de wettelijke feestdag op een maandag valt, dan mag de winkel op zaterdag daarvoor tot 21.00 u. openblijven. 

Voorwaarden

  • je sluit jouw handelszaak vierentwintig uur ononderbroken;
  • je vermeldt op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag;
  • je houdt de gekozen rustdag minstens 6 maanden aan.

Procedure

Je kiest jouw wekelijkse sluitingsdag en het startuur van de sluiting (5.00 u. of 13.00 u.) en doet hiervan aangifte bij de gemeente.

Bedrag

Gratis.

Regelgeving

  • Wet betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (10 november 2006).

Deel deze pagina