Het AGB Hamse Investeringsmaatschappij heeft een raad van bestuur en een directiecomité. De algemene vergadering is de gemeenteraad van Hamme. Het directiecomité telt 5 leden.

Het directiecomité is belast met

  • het dagelijks bestuur;
  • de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur;
  • de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur;
  • is verantwoording verschuldigd aan de raad van bestuur;
  • geeft de raad van bestuur informatie over zijn beslissingen en licht hem in over al zijn handelingen;
  • en is bevoegd voor alle materies die door de raad van bestuur worden gedelegeerd.

Samenstelling

  • voorzitter: Jan De Graef
  • ondervoorzitter: Ann Verschelden
  • bestuurders: Koen Mettepenningen en André Raemdonck
  • directeur:

Het bedrijf wordt vertegenwoordigd door de voorzitter.

 

Deel deze pagina