De Hamse Investeringsmaatschappij, kortweg HIM, werd opgericht in 1998 en gaf intussen mee vorm aan tal van projecten:

 • realisatie verkaveling Le Lis (afbraak oude fabriekssite + aanleg infrastructuur)
 • realisatie woongelegenheid Varkensmarktje (afbraak verouderde woningen) + samenwerking met de sociale bouwmaatschappij De Zonnige Woonst
 • afbraak verouderde woning afdeling Rode Kruis Hamme
 • aankoop woningen Nieuwstraat en Peperstraat i.h.k.v. het project Wuitenhart
 • aanleg parking voor bedrijfsvoertuigen in het Zwaarveld
 • herhuisvesting van Spoor2 vzw in het Zwaarveld
 • aankoop sporthal De Wuiten + verkoop van de gronden voor aanleg verkaveling De Wuiten
 • oprichting nieuwe sporthal bij het bestaande sportcomplex in het Meulenbroek
 • uitbating fuifzaal H@mbiance via lease
 • uitbating atletiek- en rugbygebouw via lease
 • uitbating feestzaal Ter Munken via lease
 • verkaveling Vermaakstraat (vroegere site gemeentemagazijn Buntstraat)
 • ontwikkeling deel park Kerkwijck voor woongelegenheid

Zo creëert de Hamse Investeringsmaatschappij gelegenheid voor wonen, ondernemen en ontspannen.