Het AGB Hamse Investeringsmaatschappij heeft een raad van bestuur en een directiecomité. De algemene vergadering is de gemeenteraad van Hamme. De raad van bestuur telt 10 bestuursmandaten en is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk bij decreet, in de statuten of in de beheersovereenkomst aan de gemeenteraad is voorbehouden.

De raad van bestuur:

 • vertegenwoordigt het bedrijf in rechte als eiser of als verweerder;
 • is bevoegd voor alle personeelsaangelegenheden;
 • controleert het bestuur van het directiecomité;
 • brengt verslag uit bij de gemeenteraad;
 • en stelt de tarieven en de tariefstructuren vast voor de door het bedrijf geleverde prestaties.

Samenstelling

 • CD&V: Koen Mettepenningen, Ann Verscheiden, Mieke De Keyser en Luk De Mey
 • N-VA: Jan De Graef en Kim Van de Sande
 • Vooruit: André Raemdonck
 • Open VLD: Frank Van Erum
 • Groen: Agnes Onghena
 • Vlaams Belang: Mario Michils

Voorzitterschap

 • Jan De Graef, voorzitter
 • Ann Verschelden, ondervoorzitter

Deel deze pagina