Een attest burgerlijke staat bewijst hoe je burgerlijke staat in het rijksregister is vermeld. Je burgerlijke staat wordt bijgewerkt op basis van originele aktes of vonnissen. Mogelijke vermeldingen: ongehuwd, gehuwd, gescheiden, weduwe/weduwenaar. Wettelijke samenwoning is geen burgerlijke staat. Je kan het attest bekomen voor verschillende doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, ...).

Voorwaarden

Een attest burgerlijke staat vraag je aan in de gemeente waar je ingeschreven bent. Het kan aangevraagd worden door:

  • de personen op wie het attest betrekking heeft
  • elke persoon of instelling via een schriftelijk verzoek bij Team burgerzaken en indien nodig voor de uitvoering of de voortzetting van een procedure bepaald door de wet

Procedure

Je kan dit attest aanvragen aan het loket van Team burgerzaken.

Meebrengen

  • identiteitskaart (eID), paspoort of verblijfskaart (eVK)
  • desgevallend: volmachtformulier

Bedrag

Gratis

Regelgeving

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina