Online aanvragen

Variant:

De huwelijksakte vermeldt alle gegevens over het huwelijk (datum, plaats, echtgenoten, getuigen). De huwelijksakte wordt bewaard in de gemeente waar je gehuwd bent. Je kan hiervan een afschrift bekomen voor verschillende doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding, ...).

Voorwaarden

 • Het afschrift of uittreksel vraag je aan in de gemeente waar je gehuwd bent of waar je huwelijk werd overgeschreven.
 • Een afschrift of uittreksel met afstamming van de huwelijksakte kan aangevraagd worden door:
  • de persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn of haar ouders, kinderen, wettelijke vertegenwoordigers of wettelijke erfgenamen
  • de openbare overheden
  • notarissen en advocaten
 • Een uittreksel zonder afstamming kan door iedereen aangevraagd worden.

Procedure

Dit document kan je aanvragen:

 • online via de knop 'Online aanvragen' (enkel afschrift)
 • aan het loket van Team burgerzaken

Meebrengen

 • identiteitskaart (eID), paspoort of verblijfskaart (eVK)
 • desgevallend: volmachtformulier

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

 • Als je als Belg in het buitenland gehuwd bent en je hebt je akte in de registers van de burgerlijke stand laten overschrijven, dan kan je in de plaats van overschrijving een afschrift bekomen.
 • Voor gebruik in het buitenland kan je een meertalige/internationale akte bekomen aan het loket van Team burgerzaken of kan je hier online een uittrekstel aanvragen (thuisloket).

Regelgeving

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina