Na een lange winter keer je in de lente huiswaarts en ... is je huis verdwenen! De ontreddering is enorm, wat nu? Het overkomt huiszwaluwen, oeverzwaluwen en gierzwaluwen zo vaak, dat hun populaties er de laatste 30 jaar drastisch op achteruit gingen.

Om daar verandering in te brengen, kan je een subsidie krijgen voor het behouden van de nesten (echte nesten én kunstnesten) van huiszwaluwen en boerenzwaluwen.

Voorwaarden

  • Je bent de eigenaar of huurder van het gebouw waar de nesten aanwezig zijn.
  • Als je huurder bent, heb je het akkoord van de eigenaar om deze subsidie aan te vragen.
  • Raadpleeg het subsidiereglement voor de specifieke voorwaarden.

Procedure

  • Je kan de subsidie jaarlijks tussen 1 mei en 30 juni aanvragen via het online aanvraagformulier (link) of per post.
  • De nesten waarvoor een subsidie aangevraagd wordt, worden steekproefsgewijs gecontroleerd door of in opdracht van het Regionaal Landschap Schelde-Durme. Dat gebeurt meestal in juli of augustus.
  • Na de controles geeft het college opdracht tot uitbetaling van de subsidies. Het subsidiebedrag wordt dan op je bankrekening gestort.

Bedrag

  • € 25,00 voor 1 tot 2 bezette huis- of boerenzwaluwnesten
  • € 37,50 voor 3 tot en met 10 bezette huis- of boerenzwaluwnesten
  • € 50,00 voor 11 tot en met 25 bezette huis- of boerenzwaluwnesten
  • € 65,00 voor meer dan 25 bezette huis- of boerenzwaluwnesten

Regelgeving

Gemeentelijk subsidiereglement m.b.t. het behoud van kolonie(s) Huis- of Boerenzwaluw, gemeenteraad van 30 mei 2012.

Deel deze pagina