Gezien het extra verkeer n.a.v. de wegenwerken op de Heirbaan N446 heeft het lokaal bestuur van Hamme beslist om éénrichtingsverkeer voor alle autoverkeer in te stellen in volgende straten:

  • Vossestraat: vanaf de N446 in de richting van Ekelbeke
  • Vierweegs (deel): tussen Evangeliestraat en Ekelbeke (in de richting van Ekelbeke)

Fietsers, bromfietsers klasse A en speed pedelecs blijven in de twee richtingen rijden.

Lokaal bestuur Hamme stelt dat deze maatregel een meerwaarde is voor de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid. De opstelling is een proefopstelling en zal worden geëvalueerd. De verkeersmaatregel zal worden gesignaleerd met de nodige verkeersborden (F19 + M18 en C1 + M12).

De maatregel wordt vanaf dinsdagmiddag 13 september in uitvoering gebracht.

Vragen?

Stuur een e-mail naar mobiliteit@hamme.be

Deel deze pagina