Inschrijven nieuwsbrief  >

Deze N446 is wellicht beter bekend onder de straatnamen Belselebaan, Abdij van Roosenberglaan, Durmebrug, Heirbaan en Zogsebaan. De 3 gemeentes, Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer investeren hier samen in 7,5 km nieuwe gewestweg. Hierdoor maken we van de N446 een veiliger weg voor alle weggebruikers. De belangrijkste vernieuwing is de aanleg van veilige fietspaden.

Gescheiden fietspaden langs het hele traject

De N446 wordt volledig in een nieuw kleedje gestoken: een nieuwe riolering, nieuwe rijweg, fietspaden, voetpaden en groen. Vooral voor de fietsers zal het toekomst een stuk veiliger en aangenamer worden. In de zones met een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur komen er verhoogde fietspaden met daarnaast ook nieuwe voetpaden. In de zones waar 70 kilometer per uur mag gereden worden, komen er fietspaden die met een groenzone van de weg gescheiden worden. 

Fasering

De werken aan de N446 worden aangepakt in 5 fases. Daarbij wordt er gestart ter hoogte van de rotonde aan de Zogsebaan in Dendermonde. Van daar schuiven de werken verder op richting Waasmunster. Alle informatie m.b.t. de fasering kan je nalezen op www.wegenenverkeer.be/hamme.

Start riolerings- en wegeniswerken

Timing

De wegenis- en rioleringswerken starten omstreeks half mei 2022 en zullen 500 werkdagen duren.

De opdracht omvat:

Plaats: Waasmunster, Hamme en Dendermonde meer bepaald de gewestweg N446 en de lokale wegen:

 • Waasmunster: Hoogstraat, Wareslagdreef en Pontravelaan
 • Hamme: Sint-Anna, Ardoystraat, Hooigat, Vossestraat, Ekelbeke, Moernenstraat, Mispelaarstraat, Zogge, Bookmolenstraat en Overloopakker
 • Dendermonde: Zogsebaan
Het project omvat volgende deelprojecten: 
 • de aanleg van fietspaden langsheen de N446 vanaf de Acaclialaan te Waasmunster tot de N470 te Grembergen (achtereenvolgens Belselestraat, Abdij van Rosenberglaan, Dendermondseweg, Sint-Anna, Heirbaan en Zogsebaan);
 • de aanleg van een rotonde t.h.v. de Pontravelaan te Waasmunster;
 • de aanleg van rioleringen langsheen de N446 te Waasmunster alsook in het gebied ten zuiden van de Hoogstraat inclusief de aanleg van een pad boven deze geplande rioleringen (GIP O207 130) en bouw van een pompstation thv de Sint Franciscusstraat;
 • de aanleg van rioleringen langsheen de N446 te Waasmunster op de grens met Hamme (GIP O207 174);
 • de aanleg van rioleringen langsheen de N446 te Hamme (Sint-Anna) inclusief de bouw van een pompstation (AQ 20.532A en GIP O207 172);
 • de aanleg van rioleringen langsheen de N446 te Hamme (Zogge) alsook langsheen de zijstraten Hooigat, Vossestraat, Moernenstraat, Mespelaerestraat, Overloopakker, Zogge en Bookmolenstraat (GIP O207178 en AQ 20.533 en LP 20.533G) inclusief de bouw van pompstation in de Bookmolenstraat;
 • de realisatie van fietspaden langsheen de Bookmolenstraat tot en met aansluiting op de bestaande fietspaden in Hansevelde te Zele;
 • de aanleg van (druk)rioleringen langsheen de N446 te Dendermonde (GIP O208 186).

Blijf je graag op de hoogte van de werken?

Alle informatie m.b.t. fasering, welke werken worden uitgevoerd, omleidingen, mogelijke hinder, ... kan je raadplegen via www.wegenenverkeer.be/hamme. Wens je op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op de werf, abonneer je dan op de nieuwsbrief van Agentschap Wegen en Verkeer.

Afdeling Wegen en Verkeer heeft een bereikbaarheidsadviseur aangesteld waar je terecht kan met al jouw vragen over de bereikbaarheid van de woning tijdens de werken: gsm 0476 72 22 57 | bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be 

 

Deel deze pagina