Het flankerend onderwijsbeleid tracht een antwoord te geven op lokale noden die betrekking hebben op kinderen en jongeren, ouders, scholen of organisaties die bij het onderwijsgebeuren betrokken zijn. Enkele voorbeelden:

  • motiveren van ouders om hun kleuters naar school te laten gaan
  • inwoners informeren over het onderwijsaanbod in de gemeente
  • begeleiding van anderstalige nieuwkomers binnen ons onderwijsaanbod
  • ondersteunen van scholen inzake ouderbetrokkenheid
  • verkeersveilige schoolomgevingen creëren
  • opvolgen van het Lokaal overlegplatform onderwijs (LOP)
  • centraal aanmeldingssysteem voor het basisonderwijs
  • projecten i.v.m. diverse problematieken: op tijd naar school, spijbelen, ...

Deel deze pagina